Quý chị em phục vụ ở Bờ Biển Ngà - Châu Phi, tại cộng đoàn Transua, quý chị em tham gia vào công tác mục vụ giáo xứ; dạy giáo lý, thăm viếng, ca đoàn...Cộng đoàn cũng có một trường mẫu giáo nho nhỏ để dạy cho các em trẻ trong vùng. Các chị vui sống sứ mạng nơi xa mỗi ngày trong tình yêu và sự phó thác. 

Xin Chúa ban nhiều hồng ân trên các chị em, để chị em luôn nhiệt thành trong sứ vụ nơi vùng đất xa xôi, khó nghèo này.

Hình ảnh chị em vui trong sứ vụ cùng các em ca đoàn

Các em nhỏ trong trường mẫu giáo của các chị

Ban Truyền Thông SPP

 

 

Comments powered by CComment