Cô thương trang giấy trắng tinh
Chúa trao cô viết nét xinh đầu đời
Nhiều lần sợ lắm em ơi
Vụng về hỏng mất nét ngời trong em

Vầng trăng nép ở sau rèm
Ánh vàng rọi sáng cô đem vào bài
Dạy em vũ trụ muôn loài
Chúa trời tạo tác tình Ngài bao la

Trẻ thơ câu hát ê a
Cô nghe hạnh phúc về qua ấm lòng
Em như trang giấy trắng trong
Viết cô sẽ vẽ bằng lòng yêu thương

Vì em sống phải nêu gương
Nhờ em cô học phải vươn lên hoài
Mặc cho những lúc mệt nhoài
Cùng cô tiến nhé tương lai đang chờ

Em cho cô nét đơn sơ
Cho cô hạnh phúc trẻ thơ bao ngày
Còn cô chăm hạt giống này
Mong mai gặt hái nhiều thay quả lành

Ann Anh Đào - GX Đường Láng

 

Hình ành Giáo Xứ Hòa Thượng mừng lễ Nhà Giáo quý Giáo Lý viên

Ban Truyền Thông Cần Thơ

 

Comments powered by CComment