Tỉnh Dòng Châu Âu hiện tại còn một số cộng đoàn tham gia mục vụ tại các Giáo Xứ, nhiều soeurs trẻ Việt Nam cũng được Hội Dòng gửi sang Pháp học tập và mục vụ tại đây. Sr Marie - Amance Y TAS phục vụ tại cộng đoàn  NEUFCHATEAU, Sr tham gia mục vụ tại ba Giáo Xứ: Neufchâteau, Liffol le Grand, Domremy, Châtenois. Soeur phụ trách dạy giáo lý cho các em từ 7 - 14 tuổi tại Giáo Xứ hoặc đi vào làng để dạy các em tại gia đình. 

Vừa qua thì Soeur đã giúp cho nhóm các em nhỏ tại Giáo Xứ Liffol Le Grand, các em đã có nghi thức "Tuyên xưng đức tin" (proffession de foi). Đây là một nghi thức dành cho các em trong thời gian sau khi rước lễ lần đầu và trước khi lảnh Bí Tích Thêm Sức. Sau khi rước lễ lần đầu các em được học giáo lý trong hai năm tiếp theo và tham dự nghi thức "Tuyên xưng Đức Tin". Trong nghi thức này các em sẽ lập lại lời tuyên xưng đức tin của mình trong ngày lãnh Bí Tích Rửa Tội. 

Trước Thánh Lễ, các em được người đỡ đầu lúc rửa tội đeo Thánh giá cho các em, sau đó các em được rước vào Nhà Thờ. Đến phần Kinh Tin Kính,  các em lần lượt được gọi tên, các em sẽ cầm đèn và lập lại lời tuyên xưng Đức Tin của mình. Sau đó thì các em đọc lời nguyện giáo dân do chính các em viết, Thánh Lễ tiếp tục. 

Xin Chúa chúc lành cho sứ mạng của Soeur và ban bình an cho các em trẻ nơi Soeur phục vụ.

 

Hình ảnh các em trong Thánh Lễ Tuyên Xưng Đức Tin

Hình các em giáo lý chuẩn bị Rước Lễ ở trường Jeanne D'arc

Gặp gỡ, chia sẻ với các em lớp Thêm Sức tại Portieux

 

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment