Cộng Đoàn Thiết An cũng vừa mới thành lập cách đây không lâu, quý chị em được gửi đến để phục vụ Giáo Xứ, tại đây chị em đã thi hành sứ mệnh của người Nữ Tu Chúa Quan Phòng một cách đắc lực nhất, chị em làm tất cả những gì mình có thể để phục vụ, chia sẻ cùng Họ Đạo. 

Ngoài những công việc mục vụ tại Nhà Thờ, các chị em dành nhiều thời gian để đi thăm viếng bà con trong khu xóm, những người già yếu, bệnh tật...Các chị cũng giúp đem Mình Thánh Chúa trao cho những người già, người bệnh không thể đến Nhà Thờ được nữa, giúp cho họ có của ăn nuôi sống linh hồn. 

Xin Chúa chúc lành cho sứ mạng của chị em nơi đây, để những gì chị em làm được sáng danh Chúa và ích lợi cho tha nhân. Xin Chúa cũng chúc lành cho mọi người trong Giáo Xứ này được bình an, hạnh phúc. 

 

Một số hình ảnh chị em đi thăm và trao Mình Chúa

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment