Để động viên tinh thần bà con trong tình hình dịch bệnh, chị em cộng đoàn Hòa Thượng cùng với nhóm huynh đệ Chúa Quan Phòng đến thăm hỏi bà con trong giáo xứ, đặc biệt là những gia đình đang gặp khó khăn. Nhóm cũng tháp tùng với nhóm của cha GB Nguyễn Sang đến thăm và chia sẻ với bà con trong những lúc khó khăn này. 

Xin Chúa chúc lành cho Cha, cho quý soeurs, quý anh chị trong gia đình huynh đệ, quý bà con giáo dân được sức khỏe, bình an và niềm vui để trao ban. 

Hình ảnh nhóm cùng gia đình được thăm viếng

Cha GB Nguyễn Sang cùng quý bà con

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment