Ngày 14-15 tháng 2 năm 2020, Sr Marie-Basile cùng các em ca đoàn Soeur phụ trách tại giáo xứ Chánh Tòa Bondoukou, đi tham gia Hội Thi Thánh Ca, được tổ chức ở Abidjan. Cùng tham gia có 5 ca đoàn của các giáo phận khác. Soeur và các em đã đạt giải III của cuộc thi, mà được chọn là bài hát nhất được thu âm gửi về Roma trong thứ Sáu này. 

Xin chúc mừng Soeur và các em, xin Chúa tiếp tục ban cho Soeur và các em sức khỏe, giọng hát để tiếp tục ca ngợi Chúa. 

Hình ảnh các e

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment