Quý chị em cộng đoàn Cái Rắn đã dành thời gian đi thăm viếng bà con trong giáo xứ,  để động viên, an ủi và nâng đỡ tinh thần cho bà con, trong những khó khăn của cuộc sống. Xin Chúa luôn đồng hành cùng quý chị trên bước đường mục vụ, xin Chúa ban nhiều ơn lành trên quý bà con nơi đây. 

Hình ảnh quý chị em thăm viếng

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment