Những năm đầu đời là những năm rất quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ, do vậy mà quý soeurs và quý cô luôn quan tâm để dạy cho các con nhiều giá trị, kỹ năng trong cuộc sống, hầu giúp các con trở thành những con người tốt, có ích cho gia đình, cho Xã Hội. 

Ngày Tết Trung Thu là ngày tết của các con, nhưng không vì thế mà các con chỉ biết chơi, chỉ biết hưởng thụ. Quý cô đã dạy cho các con biết làm, biết trang trí lồng đèn, tranh ảnh...cho ngày Tết Trung Thu mà chính mình được vui chơi. Các con rất vui vẻ, hăng hái và chăm chỉ làm. Sau những thời gian chuẩn bị, thì các con được vui chơi cùng với những sản phẩm mình làm ra. 

Cám ơn Chúa đã luôn gìn giữ và chăm sóc các con qua tay quý soeurs, quý cô nơi mái trường MG SAO MAI thân ye6uu hằng ngày. Xin Chúa chúc lành cho quý soeurs, quý cô và các con luôn mãi nhé. 

Video các con chuẩn bị ngày Tết Trung Thu (Lớp lá 3)

Hình ảnh các con vui Trung Thu

 Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Comments powered by CComment