Các con trường MG Sao Mai Cần Thơ được quý cô dạy cho học cách nhận biết các con số qua cách tạo hình bằng cô thể rất d6ẽ thương, giúp các con có sự sáng tạo và dễ nhớ. Trông các Thiên Thần bé nhỏ thật đáng yêu làm sao. 

Mẫu hình số 1

Mẫu hình số 2

Mẫu hình số 3

Mẫu hình số 4

Mẫu hình số 5

Mẫu hình số 6

Mẫu hình số 7

Mẫu hình số 8

Mẫu hình số 9

Mẫu hình số 10

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment