Ngày 26/06/2019 quý soeurs, quý cô và các em trường Mẫu Giáo Battambang đã kết thúc 1 năm học trong bầu khí vui mừng của các em và quý phụ huynh. Các em rất vui tươi và năng động trong một năm học qua, quý soeurs và quý cô đã cố gắng hết lòng để dạy dỗ các em nên người. Xin cầu chúc cho trường, quý soeurs và quý cô luôn khỏe và vui tươi để dạy dỗ các em nên người có ích cho xã hội, cho gia đình và cho giáo hội. 

Sau đây là một số hình ảnh của ngày kết thúc năm học 

 

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment