Các em dân tộc đã từng là học sinh nội trú của quý soeurs Chúa Quan Phòng tại cộng đoàn Đăk Jâk, các em ra trường và đi làm ở nhiều nơi khác nhau. Hôm nay các em trở về thăm lại ngôi nhà đã từng nuôi dạy các em ngày xưa, để các em có được cuộc sống như ngày hôm nay. Thấy quý soeurs và thợ đang làm công tác xây sửa lại nhà, các em sẵn sàng tham gia vào làm giúp các chú thợ. 

Nhìn thấy các em trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống, lòng quý soeurs cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì những mầm non hôm nay đã trổ sinh hoa trái. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ các em trên bước đường các em đang đi. 

Các em giúp đưa những cây sắt lên cho các chú thợ