Quý chị em phục vụ tại cộng đoàn Kompun Chhnang cộng tác với các tổ chức từ thiện trong việc giáo dục cho trẻ em nghèo ở vùng Biển Hồ, đa số là người dân Việt Nam. Do hoàng cảnh khó khăn, không có giấy tờ đầy đủ. Do vậy mà các em không thể đến trường để học được, nên quý chị em đã mở lớp học tình thường, nhằm giúp các em xóa mù chữ. Tại đây các em được dạy tiếng Khmer và Tiếng Việt.

Nhìn các em hồn nhiên vui vẻ học tập, thấy thương vô cùng, cầu mong cho tương lai các em tươi sáng hơn. 

Các em trong giờ học tiếng Khmer

Các em trong giờ giải lao

Các em trong giờ tập viết tiếng Khmer

Các em trong giờ học tiếng Việt

Giờ tập đọc Tiếng Việt

Comments powered by CComment