Chỉ còn ít ngày nữa là năm cũ trôi qua, năm mới lại đến, các bạn sinh viên tại lưu xá Chúa Quan Phòng Cần Thơ cũng chuẩn bị về quê ăn tết cùng gia đình. 

Trước khi chia tay nhau về quê, ngày 6/2/2021 các bạn đã cùng quý Soeurs phụ trách tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn cuối năm, mừng 6 bạn ra trường, trong Thánh Lễ có nghi thức sai đi cho 6 bạn này. Sau Thánh Lễ các bạn cũng có buổi tiệc tất niên chung vui với nhau trước khi chia tay. 

Xin Chúa chúc lành cho các bạn và gia đình một năm mới bình an, xin Chúa ở cùng và dìu dắt các bạn trên mọi nẻo đường cuộc sống, cho các bạn luôn can đảm sống chứng tá niềm tin Kito giáo của mình.

Hình ảnh các bạn trong Thánh Lễ Tạ ơn 

Xin bấm vào đây xem thêm hình ảnh

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment