Các bạn sinh viên tại Lưu Xá Sinh Viên của quý Soeurs Chúa Quan Phòng Cần Thơ đã có một Lễ Giáng Sinh bình an và vui vẻ bên nhau. Các bạn đã sống tầm tình Mùa Vọng là: tham dự Thánh Lễ hằng ngày, hy sinh nhiều hơn, bác ái nhiều hơn, cư xử tử tế hơn và yêu thương nhiều hơn. Các bạn đã sống tâm tình Mùa Vọng thật sốt sắng cả bên trong lẫn bên ngoài qua việc làm và cách ứng xử với mọi người xung quanh.

Các bạn cũng có một buổi vui Giáng Sinh cùng nhau trong lưu xá, các bạn chung tay dọn hang đá, dọn những món quà để trao cho nhau trong dịp Giáng Sinh.  Và tối 25/12 các bạn đã cùng chơi chung với nhau rất vui vẻ. Xin Chúa chúc lành cho các bạn, cho việc học và cuộc sống của các bạn, xin cho niềm vui Giáng Sinh ở trong tim các bạn luôn mại, để các bạn biết chia sẻ niềm vui ấy cho những người các bạn có dịp gặp gỡ trong hành trình cuộc sống. 

Mục tiêu sống Mùa Vọng

 

Cùng nhau chuẩn bị mừng sinh nhật Chúa

Hang đá do các bạn cùng nhau làm

Gói quà để trao cho nhau

Vui chơi Giáng Sinh cùng nhau

\

Cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

 

Comments powered by CComment