Quý Soeurs phục vụ tại Đài Loan vẫn miệt mài thi hành sứ vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quý chị luôn hiện diện và phục vụ trong tinh thần sẵn sàng, để giúp đỡ những ai cần đến, nơi giáo xứ, trường học hay nơi bệnh viện...

Xin Chúa luôn đồng hành và ban nhiều ơn lành để quý Soeurs có thể tiếp tục phục vụ nơi đây. 

Giúp các em học sinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ

Thăm viếng bệnh nhân, giáo dân

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment