Cộng đoàn An Khương thuộc giáo Phận Phú Cường, Cộng đoàn này nằm trong vùng sâu xã An Khương của Tỉnh Bình Phước. Nơi đây quý chị em mục vụ cho các anh chị em người dân tộc, vì đa số dân số vùng này là người dân tộc thiểu số. Tại đây quý chị em thực thi sứ mạng rao truyền tình thương của Chúa qua nhiều hoạt động khác nhau; dạy học cho trẻ em, dạy giáo lý, mục vụ giáo xứ, bác ái xã hội, thăm viếng ....Các chị luôn hăng hái, nhiệt thành trong sứ vụ nơi đây. 

Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ các chị, cho các chị có đủ sức khỏe, sự nhiệt thành để các chị tiếp tục sứ mạng nơi đây, xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả những người dân sống ở nơi đây. 

Kèm theo là hình ảnh các em nhỏ người dân tộc thiểu số trong lớp học tại cộng đoàn quý soeurs

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment