Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ, cũng là Bổn Mạng của quý ngoại nhà hưu dưỡng. Quý Ngoại đã chọn Thánh Gioan tông đồ làm Quan thầy bởi lẽ quý Ngoại cảm nhận Chúa yêu thương mình cách đặc biệt.

Từ sáng sớm, rất đông quý Soeurs đã tề tựu về Cù Lao Giêng, quý Soeurs Tỉnh Dòng Cần Thơ,  quý anh Chị trong gia đình huynh đệ của Tỉnh Dòng và quý ân nhân , thân nhân của các Ngoại.

Cộng Đoàn vui mừng tạ ơn Chúa đã yêu thương và gìn giữ quý Ngoại trong ân sủng và sự Quan Phòng kỳ diệu của Ngài.

Tạ ơn Chúa vì sau một đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, giờ đây dù tuổi đã cao, sức đã yếu, quý Ngoại có những tháng ngày nghỉ ngơi bên Chúa, quý Ngoại không những dành thơi gian nghỉ ngơi phần xác mà còn bồi dưỡng về phần hồn hầu bù đắp những thiếu sót đối với Chúa, với tha nhân và với chính mình trong thời gian qua, đồng thời cầu nguyện cho Hội Dòng và cho thế giới.

 Thánh Lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng với sự chủ tế của Cha Tổng Đại Diện Luy Huỳnh Phước Lâm và quý Cha đồng tế.

Xin Chúa thương chúc lành cho quý Ngoại luôn cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc kỳ diệu của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống để quý Ngoại được hạnh phúc, bình an và thanh thoát trong những ngày tháng còn lại của đời dâng hiến.

 

Một số hình ảnh trong Thánh Lễ:

Xin mời bấm vào đây xem thêm hình ảnh

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng 

Comments powered by CComment