Tuần II Mùa Vọng với chủ đề "DỌN ĐƯỜNG" do cha Phêrô Lê Tấn Lợi - cha giáo của Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ, tiếp tục chia sẻ giúp chị em sống tâm tình Mùa Vọng chuẩn bị mừng đại Lễ Giáng Sinh. 

Sau những giờ cùng nhau chia sẻ, học hỏi, chị em dành thời gian trước giờ kinh tối thứ Bảy để cùng nhau cầu nguyện, suy niệm và định hướng sống  tâm tình Mùa Vọng cho tuần mới. 

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết dành thời gian dọn đường cho Chúa ngay trong tâm hồn mình, để con đường nên ngay thẳng cho Chúa đến trong tâm hồn chúng con. 

Đây là tài liệu gợi ý của cha

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment