Hằng năm, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng tổ chức các đợt tĩnh tâm cho các chị em. Đợt I dành cho các chị khấn trọn không là trưởng cộng đoàn, đợt II dành cho các chị nhà hưu dưỡng, đợt III dành cho các chị khấn sinh và đợt IV dành cho các chị đang lãnh trách nhiệm trưởng cộng đoàn.Mục đích việc tĩnh tâm hàng năm là để hâm nóng, củng cố và nâng cao đời sống tâm linh, đời sống dâng hiến và tinh thần mục vụ cho từng thành viên trong Tỉnh Dòng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các chị em gặp gỡ nhau sau khoảng thời gian xa cách vì công việc mục vụ và học tập.

Dưới sự hướng dẫn tận tình và đầy kinh nghiệm của các Cha Dòng Tên, các chị em có thời gian để nhìn lại đời sống dâng hiến của mình, sống gần gũi với Thiên Chúa và nhận thấy rõ sự quan phòng yêu thương của Ngài qua ơn gọi là một nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng. Chắc hẳn sau thời gian tĩnh tâm sẽ để lại cho các chị em bầu khí bình an và phấn khởi để tiếp tục thi hành sứ vụ mà Hội Dòng trao phó cho từng người.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Á Thánh Gioan Martino Moye ban cho mỗi chị em, là những nữ tu Chúa Quan Phòng luôn biết tận tâm và hăng say thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Chúa trên tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất.

Ban Truyền Thông TD CLG

Write comment (0 Comments)

Hình ảnh quý ngoại nhà Gioan trong các giờ sinh hoạt hằng ngày tại nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

Quý ngoại mừng lễ ngọc khánh.

BTT Cù Lao Giêng

Write comment (0 Comments)