Vào thời của Cha Gioan Martinô MOYE, không ai nghĩ tới việc phải dạy cho các bé gái những hiểu biết cơ bản về cuộc sống đời thường, cũng như về những chân lý nền tảng của đạo.

Đối với Gioan Martinô MOYE, cần phải làm mọi cách để đào tạo các nữ tu chấp nhận đi một mình vào các thôn làng hẻo lánh để loan Tin Mừng, tập đọc cho trẻ em và dạy giáo lý.

Các chị em này sẽ sống phó mặc cho Chúa Quan Phòng, không nhà không cửa ; sống nhờ lòng hảo tâm của dân chúng. 

Marguerite Lecomte được xem như người nữ tu Chúa Quan Phòng đầu tiên, được sai đến Béfey (Moselle - France), vào năm 1762. Chị lưu lại đó 53 năm, không bao giờ rời khỏi nơi ở của mình, ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc Cách Mạng pháp.

Marguerite Lecomte sống những năm cuối cùng ở Portieux. Hài cốt của Chị được gắn kín vào bức tường trong nhà nguyện của Nhà-Mẹ Portieux. Đấu tranh, nghèo khó và lao động vất vả không ngăn cản Chị sống đến 98 tuổi.

 

Sr Marie Ange MAGEOT

Comments powered by CComment