Lịch sử: 

Gioan Martinô MOYE, linh mục người Lorraine, sinh tại Cutting (Moselle) ngày 27 tháng Giêng năm 1730. Thụ phong linh mục tại thành Metz ngày 9 tháng 3 năm 1754, lần lượt làm cha Phó trong nhiều họ đạo ở  Metz. Người bị đánh động bởi sự thiếu giáo dục và sự dốt nát về tôn giáo của những dân nghèo ở thôn quê.

Người hình thành dự án gởi các thiếu nữ đến bất cứ nơi nào xin họ đến, mà không có vốn liếng nào khác ngoài Chúa Quan Phòng, với xác tín rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai tin cậy, phó mặc cho Ngài. Những thiếu nữ sẽ sống giữa dân chúng để dạy dỗ họ, chăm sóc những người ốm đau và giúp đỡ những ai đang thiếu thốn.

Người đầu tiên mà Cha tìm đến vào năm 1754 là cô Marguerite Lecomte, một thiếu nữ 17 tuổi, đang làm giám thị tám khung dệt. Marguerite dùng giờ nghỉ để dạy đọc cho một bạn đồng nghiệp trẻ hơn mình. Cha Gioan Martinô MOYE nhận thấy chi tiết nhỏ này trong đời sống của cô Marguerite, là dấu chỉ của Chúa Quan Phòng.

Cô Marguerite Lecomte khai mạc ngôi trường đầu tiên vào ngày 14.01.1762, trong một chuồng lợn bỏ hoang tại làng  Saint-Hubert, thôn Vigy, gần thành Metz. Một số thiếu nữ khác thuộc gia đình khiêm tốn sẽ nối gót cô,  và như thế nhiều ngôi trường khác cũng sớm được mở trong cùng một hoàn cảnh thiếu thốn. Từ đó khai sinh Dòng các Nữ tu Chúa Quan Phòng

 

Dự án này đang tiến triển tốt thì Cha Moye nhận thấy Chúa mời gọi mình phải « được sai đi » đến những xứ xa xôi để loan báo Chúa Kitô. Tháng 10.1769, người gia nhập Chủng viện Thừa Sai Hải Ngoại ở Paris (M.E.P. ) Người rời nước Pháp để đi Trung Quốc ngày 30.12.1771, và đến TỨ XUYÊN ngày 28.03.1773. Trong mười năm, tại đây cũng như tại Pháp, người đã làm nhiều cuộc đổi mới táo bạo cho việc rao giảng Tin Mừng. Người đã đào tạo những người bản xứ để làm công tác truyền giáo và thành lập « Hội các Trinh nữ Trung Hoa ». Các Trinh nữ này  lấy cảm hứng từ những luật lệ và những định hướng  của các Nữ tu Chúa Quan Phòng mà Cha Moye đã thành lập ở Châu âu.  

Trong suốt thời gian truyền giáo ở Trung Quốc, Cha Moye gặp phải nhiều chống đối, bắt bớ và tù tội.

Trở về Pháp năm 1784, Cha thấy công trình của mình đang trên đà tiến. Các linh mục mà Cha đã giao phó công trình này, đã trông nom lo lắng cho các Nữ tu  và các trường.

Là một nhà truyền giáo với con tim nóng bỏng, người giảng tuần đại phúc trong các thôn làng Lorraine và mở nhiều tập viện.

Cuộc Cách mạng pháp năm 1789, buộc phải đóng cửa nhiều trường học. Các Nữ tu phải phân tán. Cùng với một vài chị em, người đi lưu vong ở Trêves, nơi đây người hiến thân phục vụ những người đau yếu. Bị mắc bệnh thương hàn, người qua đời tại Trêves ngày 04.05.1793.

Đức Thánh Cha Piô XII đã phong Chân Phước (Á Thánh) cho người ngày 21.11.1954.

Những tác phẩm của Cha Moye : Trong những năm phục vụ tại các họ đạo, Gioan Martinô MOYE  đã cho xuất bản một số tài liệu với sự cộng tác của Cha  Louis Jobal de Pagny (1737-1766), với ước nguyện là giúp cho giáo dân trong họ đào sâu đời sống thiêng liêng.  

Giữa năm 1771 và 1784, Gioan Martinô MOYE  Jean-Martin Moyë viết mười ba bức Thư gởi cho các nữ tu.

Giữa năm 1784 và 1787, người viết các « Lời Khuyên Nhủ » cho chị em.

Năm 1785, người viết « Lịch Sử các Nữ tu đáng thương. »

Ngày 10,02.1858, bản in thứ nhất quyển Hướng Dẫn (Các Nữ tu Chúa Quan Phòng  Portieux).

Write comment (0 Comments)