1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Cn 8,22-31

Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành.

Bài Đọc II: Rm 5,1-5

 Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa.

Bài Phúc Âm: Ga 16,12-15

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Đó là Lời Chúa

 

  1. Suy Niệm

Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến một đề tài cao siêu, khó hiểu. Đối với nhiều người tín hữu, xem ra Chúa Ba Ngôi không có liên quan gì nhiều đến đời sống của họ. Thực ra, màu nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy vượt trí khôn của con người, nhưng có mối liên hệ mật thiết với đời sống người Kitô hữu. Trọn vẹn đời sống của người tin Chúa được bao bọc trong mầu nhiệm này. Nói cách khác, Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và là đích điểm của cuộc đời chúng ta, có nghĩa nhờ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tồn tại hiện hữu, và rồi lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng đạt tới là hạnh phúc thiên đàng cũng là Chúa Ba Ngôi. Bởi lẽ, hạnh phúc thiên đàng là được sống trong Chúa Ba Ngôi, nơi có hạnh phúc viễn mãn tràn trề.

Cả ba bài đọc của Phụng vụ hôm nay đều diễn tả hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân của người tín hữu. Sống trong Chúa Ba Ngôi là được dìm mình trong dòng sông ân sủng, dòng sông yêu thương. Cũng như dòng sông mang lại sức sống và sự phì nhiêu, sự liên kết mật thiết với Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta càng ngày càng tăng trưởng trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. 

"Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần", mỗi khi làm dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Dấu Thánh giá không phải là một phù phép bùa chú hay một việc làm chiếu lệ vô ý thức, nhưng đó là lời cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời là một lời tâm nguyện nói lên ước muốn của chúng ta được sống trong tình yêu viên mãn của Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa cho chúng ta được sống trong dòng sông ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ vậy, đời sống chúng ta sẽ luôn tìm thấy an bình. Sống trong dòng sông này, chúng ta sẽ "như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui" (Tv 131,2). Amen.

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment