1. Lời Chúa

Bài Đọc I:  Is 55,10-11

Chúng làm cho đất phì nhiêu

Bài Đọc II: Rm 8,18-23

Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa

Bài Phúc Âm:  Mt 13,1-23

Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe".

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành". Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".]

Đó là Lời Chúa

2. Suy Niệm

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta học tập và sống Lời Chúa. Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thế gian, gieo vào tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa mong muốn biết bao cho hạt giống ấy sinh sôi nẩy nở, nhưng có quá nhiều trở ngại, từ bên trong cũng như bên ngoài, khiến cho hạt giống Lời Chúa khó nẩy mầm và lớn lên trong chúng ta cũng như trong mảnh ruộng thế gian này. 

Hạt giống là chính Chúa Giêsu. Người gieo giống là Thiên Chúa Cha. Thân phận Chúa Giêsu và lời của Người nhiều khi cũng như hạt lúa gặp nhiều đớn đau thất bại. Kẻ phỉ báng chống đối nhiều hơn người thành tâm đón nhận.

Biết bao nhiêu người nghe Chúa giảng, xem những phép lạ Chúa làm, ăn những bánh Chúa ban, thế mà chỉ có vài chục người tin theo Chúa làm môn đệ.

Nhưng không vì thế mà chương trình cứu độ nhân loại của Chúa bị thất bại, Tin mừng không được loan báo, Giáo hội không tồn tại và phát triển.

Chỉ cần hạt giống được gieo vào đất tốt cũng đủ làm nên một mùa màng bội thu. Chỉ cần một nhóm nhỏ các môn đệ và các Tông đồ cũng đủ làm cho Tin Mừng được loan báo đến tận cùng trái đất... Điều đó cho chúng ta thấy sức mạnh vô song của hạt giống Giê-su trên và không có thế lực nào có thể cản trở quyền năng của Thiên Chúa trên mảnh đất trần gian.

Lạy Chúa, xin cho con luôn là mảnh đất tốt để hạt giống Tin mừng, hạt giống đức tin được nay nở và đơm bông kết trái dồi dào. Amen.

 

Lm. Dominico Nguyen

Comments powered by CComment