Từ ngày 18/1 - 22/1/ 2021, tại Tu Viện Cần Thơ, khóa bồi dưỡng dành riêng cho các chị trưởng Cộng Đoàn được mở ra, do cha Micae Trương Thanh Tùng sj chia sẻ. Khóa học quy tụ hơn 200 chị trường Cộng Đoàn từ 3 Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, và Hội Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy.

Chị em được chia sẻ về hai đề tài: Đời Sống Huynh Đệ Cộng ĐoànChủ Nghĩa Cá Nhân. 

Quý chị em rất tích cực học hỏi, chia sẻ và đóng góp ý kiến, những buổi học rất sinh động trôi qua rất nhanh. Xin Chúa cho những gì quý chị em được học hỏi sinh hoa kết trái tron đời sống cộng đoàn, để mỗi thành viên trong cộng đoàn được triển nở và hạnh phúc trong ơn gọi. 

Hình ảnh của khóa học

Xin bấm vào đây xem ảnh tiếp theo 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment