Cùng hòa chung niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, chị em Chúa Quan Phòng tại Tu Viện Cần Thơ cũng có buổi CANH THỨC GIÁNG SINH chung với nhau để mừng Mầu Nhiệm Giáng Thế. Quý chị em có giờ rước kiệu Chúa Hài Đồng đi viếng tất cả các cộng đoàn trong Tu Viện, sau đó vào Nhà Nguyện chính và có giờ canh thức do các em khối Huấn Luyện thực hiện. Sau giờ Canh Thức, chị em cùng tham gia Thánh Lễ đêm và sau Thánh Lễ cả cộng đoàn có buổi tiệc mừng Giáng Sinh chung với nhau. 

Xin cảm tạ tình thương của Chúa dành cho thế giới, cho loài người chúng con, nên Chúa đã tự hạ mang thân phận yếu đuối sinh ra nơi hang đá khó nghèo để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình thương ấy và biết trao ban tình thương cho tha nhân. 

 

Hình ảnh của buổi rước kiệu Chúa Hài Đồng

Canh thức Giáng Sinh 

Vui Giáng Sinh cùng nhau

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

 

 

Comments powered by CComment