Hôm nay 22/06/2020, các em trong lưu xá sinh viên thuộc Dòng Donbosco tại Cần Thơ đã được quý cha dẫn đến tham quan Tu Viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ. Các em được quý Soeurs giới thiệu về Đấng Sáng Lập, Lịch Sử và sứ mạng Hội Dòng qua việc tham quan phòng truyền thống. Sau đó cac em được gặp gỡ giao lưu cùng các em trong khối huấn luyện. Trước khi chia tây, các em có ít phút cầu nguyện trước đài Đức Mẹ trong Tu Viện. 

Cám ơn quý cha và các em đã đến viếng thăm, xin Chúa chúc lành cho sứ vụ đào tạo người trẻ của quý cha, xin Chúa cũng chúc lành và đồng hành với các em, giúp các em biết chọn lựa hướng đi tương lai cho cuộc đời mình. Xin cho cuộc đời các em luôn tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. 

Một số hình ảnh của các em trong buổi tham quan

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Comments powered by CComment