Các video clip của khóa Thường huấn  với chủ đề " CÁC THÁCH ĐỐ TRONG VIỆC ĐÀO TẠO TU SĨ TRẺ HIỆN NAY" từ ngày 19-22/11/2019 tại trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn do Ủy Ban Tu Sĩ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức.

Ngày 21/11/2019: Cha GB Phương Đình Toại (Dòng Camilô)
Chủ đề: - Khía cạnh tâm lý trong tiến trình đào tạo tu sĩ
              - Vấn đề lạm dụng tình dục trong đời tu
 
 
 
 
 

 

Comments powered by CComment