Đờn kêu tích tịch tình tang

Mừng Con Chúa xuống trần gian làm người

Đờn kêu tiếng trẻ khóc, cười

Vì sao chọn kiếp làm người như con?

 

Đờn kêu lòng mẹ héo hon

Hạ sinh con giữa níu non đất trời

Đờn kêu đêm lạnh tuyết rơi

Cỏ rơm thay nệm làm nôi con nằm.

 

Đờn kêu Chúa hỡi biết chăng

Lòng người khép kín giá băng tim hồng

Đờn kêu kìa giữa đêm đông

Nghe lời thiên sứ mục đồng đến mau.

 

Đờn kêu cơn gió lao xao

Vì đâu Chúa bỏ trời cao xuống đời?

Đờn kêu Chúa bỏ cõi trời

Vì yêu nên đã làm người trần gian.

 

Đờn kêu con phận nghèo nàn

Nhủ hương, Mộc dược, Vàng thì cũng không

Đờn kêu con có tấm lòng

Kính dâng lên Chúa cầu mong đoái nhìn.

 

Sr Teresa Trúc Băng - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment