Cộng đoàn Đức Mẹ Phù Hộ ngày 01.02.2021

 

VIẾT CHO EM

Ngợi Khen Chúa Giêsu Kitô !

Các Em Khấn Sinh quý mến, 

Chị chào các em trong ân tình Jesus! Trang thư này chị gửi riêng đến các em là những nữ tu trẻ trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, cách riêng là nữ tu của Tỉnh Dòng Tây Nguyên. Là chị trong nhà, chị gửi đến các em lòng quý mến và sự đánh giá cao về ơn gọi dâng hiến của các em dành cho Thiên Chúa. 

Chắc hẳn các em nhận ra dấn thân trong ơn gọi thánh hiến ngày hôm nay là một thách đố cho phận người ?Là tiếng cười chê của bạn bè ??? Chị có thể chia sẻ với các em cách chân thành: thời đại nào cũng có thách đố riêng của thời đại đó, và cái khó riêng của từng cá nhân! Thế nhưng điều gì làm cho từng lớp lớp người say mê tình yêu Jesus, dám lội ngược dòng, dám chọn cuộc sống nghèo, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, sống tùy thuộc và từ bỏ cả chính mình…! Phải chăng tình yêu Jesus làm cho tình yêu của chúng mình được thăng hoa. Càng quảng đại dấn thân càng thấy yêu thương ta dành cho Ngài trở nên giá trị! Jesus, Ngài là tất cả trong cuộc đời ta! Có phải vậy không em ? 

Chúa đã gọi, chọn và từng người một chúng ta thưa: «Lạy Chúa! này con đây Chúa đã gọi con!» Em cũng như chị, chúng ta không thưa điều này 1 lần trong cuộc đời là đủ. Mỗi ngày trong từng sự lựa chọn và từng biến cố chúng ta cần phải dừng lại, nghĩ suy và tiếp tục thưa với Chúa bằng tất cả tình yêu trên hết và trước hết ta dành cho Ngài. Có những giằng co, có cả vấp váp và nước mắt… nhưng tình yêu Jesus lớn hơn tất cả! Hãy tin vào tình yêu của Jesus và ký thác đời chúng ta trong tay Ngài. 

Là nữ tu Chúa Quan Phòng, điều làm cho chúng ta hạnh phúc là tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng, Đấng chăm lo cho cuộc sống của từng người trong chúng ta. Mỗi khi đọc lại cuộc sống dưới ánh sáng Lời Chúa, trong sự hiện diện yêu thương và quyền năng của Jesus… ai đó đã từng cảm nghiệm yêu thương là gì trong ân tình Jesus, để rồi họ đáp lại. Và như thế, con người của ta được thánh hiến cùng với Jesus, ta có cơ hội dâng hiến cuộc đời của ta để yêu mến và phụng sự Ngài. Có thể nói đây là một sự lựa chọn – một sự đánh đổi… và rồi cuối cùng ta nhận ra : tất cả là quà tặng ân tình Chúa dành cho mình. Đời ta chẳng có chi mà đã không lãnh nhận và tất cả là hồng ân! 

Chị viết cho em trang thư hướng về ngày lễ Đời Sống Thánh Hiến. Chúng ta cầu nguyện cho nhau được ở lại trong Jesus và cùng với Jesus dâng hiến chính mình, để trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Chúc tụng và tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi này và xin Chúa cho chúng ta ý thức đóng góp phần mình để tự đào luyện cho xứng với ơn gọi thánh hiến, xứng với tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng ta. Hãy nâng cao tầm và nhìn vào Jesus, Ngài là tình yêu, là hy vọng, là niềm vui và hạnh phúc sâu lắng của ta trên mọi nẻo đường dương thế. 

Thiên Chúa Quan Phòng là tình yêu và quyền năng -  ta hy vọng tất cả nơi Ngài ! 

Xin Mẹ Maria yêu thương và dìu dắt các em trên đường theo bước Jesus – con của Mẹ !

Thân ái trong Jesus,

 

Chị, Marie-Chantal Bùi Thị Kim Loan

Tỉnh Dòng Tây Nguyên 

Comments powered by CComment