Theo định hướng Tổng Tu Nghị 2016 đã chọn ngày 9/3 hàng năm dành riêng cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất trong Hội Dòng ( Văn kiện Tổng Tu Nghị 2016, trang 10).

Sống theo Lời Chúa dạy: " Để tất cả nên một. Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con". Ga 17, 21

Hội Dòng quốc tế của chúng ta muốn sống chứng tá cho sự hiệp nhất theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu.

Mỗi thanh viên, mỗi cấp lãnh đạo trong Hội Dòng được mời gọi bảo tồn và tiếp tục xây dựng tình hiệp nhất của toàn thân thể. 

Trong Hội Dòng chúng ta, điều làm nên sự hiệp nhất chính là đặc sủng mà Đấng Sáng Lập đã để lại : "Thực hiện kế hoạch Lòng Thương Xót của Chúa" trong tinh thần bốn nhân đức căn bản.

Như Giáo Hội kêu mời chúng ta qua Đức Thánh Cha Phanxico, mỗi thành viên và cùng nhau, trong sự khác biệt và đa văn hóa, chúng ta phải làm chứng cho lòng thương xót, niềm vui, hy vọng và tình huynh đệ, trong một thế giới bị tổn thương đang đi tìm lẽ sống. 

(Trích trong Văn kiện TTN 2016, trang 7)

Comments powered by CComment