Gia đình HĐ CQP Ba Trinh, quý chị em có những buổi họp mặt rất đều đặn, quý chị chia sẻ, thông tin cho nhau về cuộc sống và sứ mạng, rồi cùng nhau khuyến khích, nâng đỡ và động viên nhau trong sứ mạng. Các chị em hăng hái trong sứ mệnh đi thăm viếng bà con đau yếu bệnh tật trong giáo xứ. 

Các chị được quý soeurs hướng dẫn và đồng hành trong những cuộc họp mặt

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Comments powered by CComment