Tỉnh Dòng tổ chức khóa bồi dưỡng dành cho quý anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng theo từng nhóm. Đây là những hình ảnh của khóa bồi dưỡng tại nhóm Vị Thanh. Quý anh chị tham gia đông đủ và rất nhiệt tình với khóa học. Xin Chúa luôn chúc lành và làm trổ sinh hoa trái nơi quý anh chị.

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment