Anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng là cánh tay nối dài của chị em nữ tu Hội DÒng Chúa Quan Phòng, trong việc loan báo Tin Mừng bằng sự hiện diện, niềm tin, tình yêu và sự hy sinh giúp đỡ người khác. Quý anh chị đã hy sinh dành thời gian để làm công tác mục vụ thăm viếng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ, giúp đỡ, an ủi và cầu nguyện cho họ. Nhờ có các anh chị mà trong bao năm qua, tình yêu thương đã được chia sẻ.

Để giúp các anh chị giữ được lòng hăng say dấn thân phục vụ theo tinh thần Cha Moye. quý soeurs hằng năm tổ chức những buổi hội thảo, bồi dưỡng ...thêm cho các anh chị về kiến thức đạo và đời.  Nhằm giúp các anh chị có đủ kỹ năng, lòng nhiệt huyết trong sứ mạng hằng ngày. 

Mặc dù bận rộn với cuộc sống hằng ngày, nhưng các anh chị luôn hăng hái và sẵn sàng hy sinh vì sứ mạng mình đã lãnh nhận. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và ban mọi ơn lành cần thiết trên quý anh chị trong gia đình thân thương này.

Tại Ca Mau, quý soeurs đã tổ chức cho nhóm gia đình huynh đệ tại đây bồi dưỡng thêm về tinh thần truyền giáo trong xã hội hôm nay. Xin đính kèm một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng này. 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment