Tham gia vào Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng, sống tinh thần của Cha Gioan Martino Moye cùng với chị em Nữ tu Chúa Quan Phòng để thi hành sứ mạng trong khả năng và bậc sống của mình. Anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ luôn vui tươi, hăng say và nhiệt thành để tham gia và sống những cam kết của mình. 

Quý anh chị em gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi cùng nhau và cùng nhau thăm viếng phục vụ trong những gì mình có thể, quý anh chị em dành thời gian thăm bệnh nhân, người già cả, yếu đau...để chia sẻ tinh thần, an ủi, động viên cũng như giúp đỡ những gì mình có thể. 

 

Hình ảnh GĐHĐ CQP An Thanh trong ngày mừng lễ Cha Moye 

Hình ảnh chị em trong GĐHĐ CQP Lộ 20 đến thăm và sẻ chia cùng với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Truyền Thông TD Cần Thơ