Hôm nay Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội là bổn mạng của anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng. Quý anh chị trong GĐHĐ ở các Giáo Xứ đã dâng Thánh Lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Gia Đình được bình an, được Mẹ dìu dắt và hướng dẫn. 

Xin cám ơn Chúa đã gìn giữ và nâng đỡ anh chị em trong đời sống, và trong sứ vụ là cánh tay nối dài của Nữ tu Chúa Quan Phòng trong việc loan truyền Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và soi bước cho quý anh chị, xin Mẹ Maria luôn là điểm tựa cho quý anh chị trong cuộc sống chứng tá giữa lòng thế giới hôm nay. 

Hình ảnh quý anh chị trong ngày mừng bổn mạng hôm nay 

GĐHĐ Giáo Xứ Lộ 20

GĐHĐ Giáo Xứ Phụng Hiệp 

GĐHĐ Giáo Xứ Ba Trinh 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ