Cùng tâm tình với toàn thể quý Soeurs và quý anh chị em trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng mừng Sinh Nhật trên Trời của Cha Moye. Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng Bãi Giá cùng họp nhau mừng Lễ Cha Á Thánh Gioan Maritno Moye, quý chị em quay quần bên nhau cùng cầu nguyện bên Cha, đọc lại những lời chỉ dạy của Cha để cùng sống tinh thần Cha để để lại. 

Trong bầu khí gia đình bên người Cha thân thương, quý chị em có những giây phút cầu nguyện cùng Cha cho Hội Dòng, cho các Gia Đình Huynh Đệ và cho thế giới sớm vượt qua cơn dịch bệnh. Xin Cha thương tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn quý chị em đi theo bước chân của Cha đến với những người nghèo khó xung quanh mình, để sẻ chia yêu thương. Cám ơn quý chị em là cánh tay nối dài của quý Nữ Tu Chúa Quan Phòng đến với tất cả mọi người. 

Hình ảnh quý chị em họp mừng Lễ của Cha 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ