Do tình hình dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng nên năm nay Tỉnh Dòng không tổ chức Lễ Mừng Cha Moye long trọng như mọi năm, mà chị em mừng tại nơi mình đang phục vụ. Do vậy, hôm nay quý chị em trong nhóm Hòa Thượng cùng quý anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng đã tụ họp cùng nhau tại Giáo Xứ Hòa Thượng để cùng nhau mừng Lễ của cha, tuy trễ hơn vài ngày nhưng với tâm tình con thảo, cùng chung tâm tình với chị em Chúa Quan Phòng trên toàn thế giới, quý chị em cùng dâng Thánh Lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Hội Dòng, cho quý anh chị em trong GĐHĐCQP được mãi trung tín theo tinh thần của Cha Sáng Lập. 

Quý anh chị em đã có một Thánh Lễ sốt mến và có những giây phút ấm áp tình gia đình bên nhau. Xin Cha tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn đoàn con cái của Cha dưới thế này, được luôn mãi tín trung, can đảm theo bước chân của Cha đã đi xưa. 

Hình ảnh quý anh chị em trong ngày mừng lễ Cha

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ