Để sống niềm tin của mình một cách có ý nghĩa thiết thực như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã nói cách rất mạnh mẽ rằng: "Hỡi anh chị em, nếu một người nói mình có đức tin mà lại không có việc làm thì ích gì ? Đức tin ấy có thể cứu họ được không ? Nếu một người anh em, chị em, không có y phục và lương thực hằng ngày và một người trong anh chị em nói ; "Hãy đi bình an, hãy sưởi ấm và ăn no" nhưng lại không cho họ những gì cần thiết cho thân thể họ, thì hỏi có ích gì ? Đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm đi kèm, thì tự nó là đức tin chết. Trái lại một người có thể nói : "Anh có đức tin và tôi có việc làm ; hãy tỏ cho tôi đức tin không có việc làm của anh, và tôi, qua việc làm tôi chứng tỏ cho anh đức tin của tôi" (Gc: 2, 14-18).

Quý Sơ và chị em trong Gia Đình Huynh Đệ CQP tại Giáo Xứ Ba Trinh luôn dành thờ gian để đi thăm viếng, chia sẻ với những ngươi già cả, bệnh tật. Quý chị em đến thăm hỏi, động viên tinh thần và cầu nguyện cho họ, chị em làm với tất cả những gì mình có thể để sẻ chia chút phần khó khăn, đau đớn của họ. 

Cũng như lời Chúa Giêsu đã nói: "Tất cả những gì các con đã làm cho một trong những người anh em bé nhó nhất của Thầy đây, tức là các con đã làm cho Thầy" (Mt25, 40). Xin Chúa chúc lành cho quý chị em luôn hăng say can đảm và hy sinh sống niềm tin của mình để đến với tất cả mọi người, nhất là những người đang đau khổ phần hồn, phần xác, xin Chúa cũng chúc lành và ban ơn cần thiết cho quý ông bà, cô bác mà quý chị có dịp thăm viếng. 

Hình ảnh của quý chị em trong chuyến thăm viếng

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment