Để chia sẻ với những người kém may mắn trong xã hội một chút yêu thương, anh chị em trong nhóm Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng Cà Mau đã cùng nhau đến thăm các anh chị em tại trung tâm nuôi dưỡng những người bị tâm thần thuộc Tỉnh Cà Mau. Quý anh chị đã chia sẻ chút tấm lòng của mình qua những ổ bánh mì, chai nước, chút quà mọn cho những người nơi đó chút ấm lòng vào những ngày đầu năm 2021. 

Xin Chúa chúc lành, và che chở anh chị em kém may mắn kia, xin Chúa thương cho họ được mọi sự bình an, vui khỏe hằng ngày. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng vòng tay sẻ chia luôn mãi. 

Hình ảnh quý anh chị em trong chuyến đi này

 

Comments powered by CComment