Anh chị em trong gia đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng Lộ 19, trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động trong nhóm, để thi hành sứ mạng theo tinh thần Cha Á Thánh Gioan Martino Moye, mà quý anh chị đã tham gia. Quý anh chị có thời gian học hỏi, trao đổi, sinh hoạt trong gia đình với nhau tại Giáo Xứ, do cha Sở Nhà Thờ Lộ 19 và quý Soeurs Cộng Đoàn Lộ 19 đồng hành. 

Ngoài ra quý anh chị có thời gian làm việc bác ái, giúp đỡ những người khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại trong khả năng mình có thể, quý anh chị nấu những phần cơm gửi đến cho những người đang gặp khó khăn được no lòng đôi chút. 

Quý anh chị cũng có chuyến hành hương vế Ba Giồng, để cầu nguyện hiệp thông với toàn thế giới cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt. Quý anh chị cũng đi thăm viếng quý ngoại tại nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng, cám ơn những tấm lòng, sự hy sinh của quý ngoại đã trót một đời phục vụ nơi các Giáo Xứ. Gặp lại quý ngoại trong niềm vui, những nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt già theo năm tháng của quý ngoại, thấy thật ấm lòng.

Xin Chúa chúc lành cho quý anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ CQP nói chung, và nói riêng GĐHĐ CQP Lộ 19 được nhiều bình an, sức khỏe và sự dấn thân, để quý anh chị luôn là cánh tay nối dài của quý Soeurs CQP trên mọi nẻo đường phục vụ. 

 

Buổi họp mặt học hỏi tại Giáo Xứ Lộ 19

Chuyến hành hương cầu nguyện

Những hộp cơm yêu thương

Chuyến viếng thăm quý ngoại Nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Comments powered by CComment