Tham gia vào Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng, sống tinh thần của Cha Gioan Martino Moye cùng với chị em Nữ tu Chúa Quan Phòng để thi hành sứ mạng trong khả năng và bậc sống của mình. Anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ luôn vui tươi, hăng say và nhiệt thành để tham gia và sống những cam kết của mình. 

Quý anh chị em gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi cùng nhau và cùng nhau thăm viếng phục vụ trong những gì mình có thể, quý anh chị em dành thời gian thăm bệnh nhân, người già cả, yếu đau...để chia sẻ tinh thần, an ủi, động viên cũng như giúp đỡ những gì mình có thể. 

 

Hình ảnh GĐHĐ CQP An Thanh trong ngày mừng lễ Cha Moye 

Write comment (0 Comments)

Nhân ngày Lễ bổn mạng của GĐHĐ CQP - Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh 24/5, quý chị em trong GĐHĐ CQP Thới Hòa đã cùng nhau dâng hoa kính Mẹ, và hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho đại GĐHĐ và tất cả mọi người. 

Xin Mẹ Maria phù trì nâng đỡ đời sống của đại GĐHĐ CQP, và của từng người Kitô hữu trên toàn thế giới, xin cho mỗi người biết noi gương Mẹ sống chứng ta cho Chúa giữa lòng đời hôm nay. Xin cho mỗi thành viên trong GĐHĐ luôn hăng say, nhiệt thành hiến dâng phục vụ theo tinh thần Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Quan Phòng trong bậc sống của mình. 

Hình ảnh chị em trong buổi dâng hoa

Write comment (0 Comments)

Hôm nay Lễ Đức Trinh  Nữ Maria - Mẹ Hội Thánh, là bổn mạng của GĐHĐ CQP Tỉnh Dòng Cần Thơ, quý anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ Vinh Phát đã cùng nhau cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho toàn thể đại gia đình được tràn đầy ơn Chúa và hăng say trong sứ mạng khắp đó đây. 

Xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng quý anh chị em trong đời sống và trong sứ mạng mà quý anh chị đã dấn thân phục vụ, để quý anh chị em có thể đem Chúa đến cho người khác qua đời sống, sự phục vụ của quý anh chị em hằng ngày theo tinh thần Cha Á Thánh Gioan Martino Moye. 

Hình ảnh quý anh chị em 

Write comment (0 Comments)

Hôm nay Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội là bổn mạng của anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng. Quý anh chị trong GĐHĐ ở các Giáo Xứ đã dâng Thánh Lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Gia Đình được bình an, được Mẹ dìu dắt và hướng dẫn. 

Xin cám ơn Chúa đã gìn giữ và nâng đỡ anh chị em trong đời sống, và trong sứ vụ là cánh tay nối dài của Nữ tu Chúa Quan Phòng trong việc loan truyền Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và soi bước cho quý anh chị, xin Mẹ Maria luôn là điểm tựa cho quý anh chị trong cuộc sống chứng tá giữa lòng thế giới hôm nay. 

Hình ảnh quý anh chị trong ngày mừng bổn mạng hôm nay 

GĐHĐ Giáo Xứ Lộ 20

Write comment (0 Comments)