Biết nói sao cho thỏa hết tâm tình, biết làm gì để đền đáp hồng ân! Vì cả cuộc sống tôi đều được bao bọc bởi tình yêu của Thầy Chí thánh.

Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã tạo nên vũ trụ vạn vật và Ngài thấy rằng đều đó là tốt đẹp. Nhưng vì sa ngã, con người đã đánh mất đi điều tốt đẹp ấy và rơi vào đau khổ của tội lỗi, bởi thế Ngài đã không màng uy quyền cao sang bất tận của mình mà Ngài đã xuống trần với một thân phận con người thấp hèn để cứu độ nhân loại.

Ngài không được sinh ra bởi một gia đình quyền quý nhưng Ngài lại được sinh ra trong một máng cỏ hôi tanh bò lừa. Đến tuổi trưởng thành Ngài bắt đầu sứ vụ của mình bằng việc chịu phép rửa từ ông Gioan Tẩy Giả, vì yêu thương Ngài hòa mình vào dòng nước mang lấy tội lỗi của nhân loại để thấu cảm sự yếu đuối tội lỗi của con người. Ngài mang chân lí và niềm vui ơn cứu độ đến khắp nơi cho mọi người nhưng mấy ai đã đáp trả ân tình của Ngài, mấy ai biết tri ân Ngài… Thứ mà Ngài nhận lại được đó là sự sỉ vả, là ghen ghét, là chống đối,… Thậm chí là cái chết nhọc nhằn trân thập giá.

Thương lắm thầy tôi! bởi chiếc vòng gai trên đầu thay vì là vương miện, mặt mũi xể xài không còn ra dáng con người, thân thể thì đầy vết nứt với những dòng máu đang tuôn từng giọt. Bởi đâu… chính bởi tội tôi đã phạm!

Tôi ước mong rằng mỗi ngày sống con đều ý thức tội tôi và tránh đi những dịp tội để thập giá Chúa con sẽ bớt nặng hơn và thân Ngài sẽ bớt đau hơn…

Maria Châu Thị Tường Vi

Tiền Tập – TD.Cù Lao Giêng