Hiệp cùng với toàn thể Hội Dòng ngày 4/05, các em Nhà Tập TD Tây Nguyên cũng mừng lễ Cha Moye tại Tập Viện. Các em có giờ cầu nguyện bên Cha, tham dự Thánh Lễ tạ ơn Chúa với Hội Dòng. 

Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn các em được can đảm và mạnh mẽ dấn bước theo chân Đấng Sáng Lập trên hành trình dâng hiến mà các em đang dấn bước theo. 

Hình ảnh các em em trong ngày mừng lễ Cha

Truyền Thông TD Tây Nguyên