Một lần nọ, vô tình tôi nghe được bài hát MONG CHẲNG CON GÌ của Linh Mục Quang Uy với giai điệu nhẹ nhàng tha thiết. Khi tôi nghiền ngẫm từng câu chữ trong lời bài hát, một cảm xúc thật lạ bật dậy trong tôi khiến lòng tôi luôn xao xuyến đến bồi hồi...

Là người bước theo Chúa, ai cũng muốn mình được thuộc trọn về Chúa và chính Chúa là chủ của cuộc đời mình, tôi cũng không ngoại lệ. “Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con.”

Với lời bài hát này đã khiến tôi suy gẫm thật nhiều. Đời dâng hiến đẹp lắm khi có thể dâng hết những gì đẹp nhất đời mình lên cho Chúa, nhưng trước khi tôi mong muốn được Chúa nhận mọi thứ đời mình như của lễ thì chính Ngài đã trở nên của lễ và trao ban cho tôi tất cả: Ngài cho tôi sự sống này và Ngài cũng trao ban sự sống của Ngài cho tôi để tôi cũng được sống muôn đời... Cho dù tôi có để Ngài lấy đi mọi thứ đời tôi thì cũng không bao giờ cân xứng được với những gì Ngài đã dành cho tôi.

Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài, để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con.” Thật đúng như vậy! Dù tôi có cố gắng trở nên hoàn thiện thế nào thì tôi vẫn còn mang đó thân phận con người yêu đuối vẫn còn mê muội với những thú vui của thế gian, những thứ khác xung quanh mình... chỉ khi tôi hoàn toàn đánh mất đi mọi thứ và còn lại hai bàn tay trắng thì tôi mới chợt nhận ra rằng Thiên Chúa mới là tất cả, chỉ có Ngài mới ở bên tôi mãi, khi tôi vui sướng hay gặp khó khăn thử thách tôi điều cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa trong từng giây phút trong cuộc đời tôi, trong từ miếng ăn, giấc ngủ hay những chiếc áo tôi đang mặc,...

Chúa chính là gia nghiệp của cuộc đời tôi. Tôi biết rằng hành trình theo Chúa không phải là một con đường dễ dàng nhưng sẽ đầy chong gai và thử thách. Với niềm tin xác tín chỉ cần tôi có một tình yêu đủ lớn hay một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa thì tôi sẽ có thể sẵn sàng giao phó mọi sự đời mình cho Chúa và chính Ngài sẽ làm chủ cuộc đời tôi, “vì tôi được có Chúa đồng hành luôn.”

 

 Maria Châu Thị Tường Vi

Tiền Tập - TD Cù Lao Giêng

Hình ảnh: Lấy từ internet

Comments powered by CComment