Nhân dịp mừng 30 năm phong thánh cho các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Hội đồng Giám mục đã xin Toà Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 (kỷ niệm ngày phong thánh) đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam). Trong mỗi Giáo tỉnh, Hội đồng giám mục ấn định một Trung tâm hành hương trong Năm Thánh, và Trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc Giáo phận Mỹ Tho (Giáo tỉnh Sài Gòn) được chọn làm một trong những trung tâm hành hương các Thánh Tử Đạo Việt Nam để được lãnh ơn toàn xá. 

Bề Trên đã tạo điều kiện cho tất cả chị em trong Tỉnh Dòng có cơ hội để đi hành hương các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong dịp năm Thánh này. Các em trong khối huấn luyện cũng có cơ hội để đi hành hương. 

Cầu xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài để sống chứng ta cho niềm tin giữa xã hội chúng ta đang sống, biết can đảm tuyên xưng niềm tin của mình bằng đời sống thực tế. 

Một số hình ảnh các em đi hành hương: 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ