Tôi không biết Chúa nhìn từ lúc nào

Tôi không biết Chúa ngắm được bao lâu

Tôi tự hỏi, Chúa có thấy gì không?

Có thấy được lỗi lầm tôi đã phạm?

Tôi không hiểu Chúa đã nhìn đã ngắm

Nhưng tại sao Ngài lại gọi tên tôi

Một con người chẳng biết rõ về Ngài

Một con người với vô vàn tội lỗi

Tôi không hiểu, không hiểu, không thể hiểu.

Dù không hiểu, nhưng tôi lại cứ bước

Bước theo rồi thời gian tôi mới hiểu

Bỡi vì Chúa đã yêu tôi nhiều quá

Tôi đã khóc khi biết được tình yêu

Tôi muốn hét cho mọi người đều biết

Tôi đã được Chúa yêu thương thật nhiều

(Tâm tình của đứa con tội lỗi được Chúa yêu)

Dự Tu 2018 - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment