Với tất cả tâm tình cũng như thao thức về ơn gọi của Hội Dòng, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng vẫn cầu nguyện mỗi ngày để có thêm ơn gọi và kèm theo lời cầu nguyện, Tỉnh Dòng đã tổ chức các khóa tìm hiểu ơn gọi cho các em thiếu nữ.

Khóa I được tổ chức từ ngày 15-18/6/2018 dành  cho các em lớp 8 và 9. Từ các xứ đạo, có tất cả 60 em đã quy tụ về Nhà Mẹ để tham dự những ngày tìm hiểu về ơn gọi dưới sự hướng dẫn cúa quý Soeurs phụ trách ơn gọi.

Khóa II được tiếp tục từ ngày 18-23/6/2018 với 50 em tham dự. Các em đang học lớp 10,11.

Khóa III dành đặc biệt cho các em lớp 12, sau khi các em đã hoàn thành chương trình học văn hóa ở nhà trường và các em sinh viên đang học đại học . Khóa được tổ chức từ ngày 1-10/8/2018. Gồm có 10 em.

Mục đích của các khóa tìm hiểu ơn gọi này là giúp các em có cái nhìn về đời tu một cách rõ nét hơn qua đời sống chung, những giờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ, giờ học hỏi, chia sẻ và những giờ sinh hoạt chung tạo thêm bầu khí vui tươi. Đặc biệt, các em đượcquý Soeurs giúp hiểu về linh đạo của Hội Dòng và biết định hướng cho tương lai của mình với những chọn lựa sống trong bậc sống nào.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse và Cha Á Thánh Gioan Martino Moye chúc lành và thánh hóa cho những nguyện ước của các em với những bước chân chập chững vào đời cũng như với quyết định cho ơn gọi của đời mình.

Vài hình ảnh của các em dự khóa:

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment