Mẹ ơi tiếng hát lời kinh

Mân Côi tràng chuỗi tâm tình con dâng.

Diệu kỳ hai tiếng xin vâng

Một lòng phó thác Mẹ dâng cuộc đời.

 

Mẹ ơi mầu nhiệm tuyệt vời

Vui Thương Mừng Sáng nên lời ngợi ca.

Tình thương Thiên Chúa bao la

Ngôi Lời nhập thể thiết tha ân tình.

 

Mẹ vui cộng tác chương trình

Trọn đời dâng hiến quên mình dấn thân.

Vì yêu Mẹ chẳng ngại ngần

Trao dâng cuộc sống đâu cần lắng lo.

 

Mẹ thương cầu Chúa ban cho

Đoàn con dưới thế ấm no an lành.

Hợp lòng cất tiếng đồng thanh

Hoan ca tình Chúa sáng danh Vua Trời.

 

Mẹ là gương mẫu tuyệt vời

Cho con bắt chước một đời theo gương.

Luôn luôn sống đức khiêm nhường

Hết lòng theo Chúa yêu thương mọi người.

 

Nắng Hạ

Tiền Tập-TD Cù Lao Giêng