Các em trong giai đoạn đầu của bước đường dâng hiến trong Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, tại Campuchia, các em được quý chị em hướng dẫn, chia sẻ nhiều môn học, kỹ năng khác nhau để các em có thể thích nghi đời sống nữ tu, và sứ mạng trên cánh đồng truyền giáo tại Campuchia. 

Ngoài những giờ học kiến thức, lý thuyết, các em được đụng chạm, làm quen dần với sứ mạng thực tế của chị em Chúa Quan Phòng qua những việc nho nhỏ: thăm viếng, giúp đỡ, sẻ chia với nhũng người nghèo khó. 

Xin Chúa hướng dẫn và đồng hành với các em trong từng bước đường dâng hiến của các em, để các em có thể yêu mến Chúa qua tha nhân trong từng công việc của các em, và lớn dần lên trong ơn gọi dâng hiến. 

Các em học về Đấng Sáng Lập

Các em học đàn

Chia sẻ với quý Soeurs trong Cộng Đoàn 

Thăm viếng, giúp đỡ người nghèo 

Học kiến thức đời tu 

 

Truyền Thông SPP