Chúa ơi nhìn xuống trần gian

Con người đau khổ lầm than khốn cùng.

Dịch bệnh lây nhiễm khắp vùng

Thế nhân hốt hoảng hãi hùng khiếp kinh.

 

Chúa ơi xin hãy thương tình

Nhân loại khốn khó gồng mình đau thương.

Người người chia cách dặm trường

Bao người hăng hái lên đường dấn thân.

 

Chúa thương đỡ lấy một phần

Để cho cuộc sống nhân trần bình an.

Cô vy hạn chế lây lan

Cho vơi nhẹ gánh hoang mang u sầu.

 

Chúa ơi nghe tiếng kêu cầu

Đoàn con tha thiết nguyện cầu vân xin.

Xin Ngài củng cố đức tin

Để con vững chí cậy tin nơi Ngài.

 

Vâng theo Thánh ý an bài

Hy vọng tin tưởng đêm dài vượt qua.

Nguyện cầu Thiên Chúa là Cha

Ban muôn hồng phúc bao la từ Trời.

Cô vy rồi sẽ xa rời

Để cho nhân thế cuộc đời ấm no.

Chẳng còn sợ hãi lắng lo

Vì tình yêu Chúa ban cho an bình.

 

Nắng Hạ-Đệ Tử TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment